תפריט משלוחים

בחזרה לתפריט רביולי לבחירה

רביולי לבחירה + סלט אישי